František Kopřiva

František Kopřiva (* 30. listopadu 1995, Mladá Boleslav) odmaturoval v roce 2015 na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kde vyrůstal a v roce 2014 zde spoluzaložil místní sdružení Pirátů. Roli živnostníka si František vyzkoušel, když pracoval jako copywriter, později pracoval v Laboratořích pro vývoj a realizaci na ČVUT, poté pro švýcarskou bezpečnostní firmu DSwiss. Od října 2017 se naplno věnuje práci v Poslanecké sněmovně. Mezi jeho záliby patří obecně rozšiřování obzorů, naučná literatura, věda, filmy, živá kultura, tvůrčí psaní, cestování a rekreační sport. Momentálně se učí hrát na bicí a dochází na astronomický kurz pražského Planetária.

Do Pirátské strany vstoupil na jaře 2014, poté, co jako příznivec pomáhal v několika kampaních. Byl aktivním členem Zahraničního odboru a zapojoval se do činnosti Mladých Pirátů, v letech 2018-2019 byl předsedou Young Pirates of Europe. Působil v předsednictvu středočeského sdružení a od srpna 2015 je členem Republikového výboru. V roce 2016 byl lídrem v krajských volbách ve Středočeském kraji, kde Piráti získali 3,5 %. V roce 2017 byl zvolen ze třetího místa do Poslanecké sněmovny za Středočeský kraj, kde Piráti obdrželi 12,08 %, a stal se tak nejmladším pirátským poslancem.

V Poslanecké sněmovně působí František jako místopředseda Výboru pro evropské záležitosti, kde aktivně připomínkuje unijní legislativu a pozice české vlády. Je také aktivním členem delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Kromě evropských záležitostí se věnuje lidským právům v Česku i ve světě, obraně online svobod, rovnosti žen a mužů, prosazuje manželství pro všechny a podporuje politickou partici především mladých lidí. Spolupředsedá Parlamentní skupině přátel Tibetu. V rámci poslaneckého klubu vede rezortní tým Evropa, zahraničí, obrana a mezirezortní tým Lidská práva.

Františkovo hodnotové ukotvení podle 8values

Kalendář

Navrhni úpravu