Výchozí priority zahraničního odboru, platné od května 2018.

Priorita č. 1: Společný pirátský program pro Eurovolby 2019

Do podzimu 2018 bude vytvořen Společný evropský program pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 (CEEP), spolu s Povolební strategií. Obojí bude schváleno republikovým výborem.

Priorita č. 2: Pomoc zahraničním pirátským stranám

Podpora pirátských hnutí a stran v zahraničí, s primárním zaměřením na Slovenskou pirátskou stranu a její registraci, aby se mohla účastnit eurovoleb 2019; udržování dobrých vztahů v rámci regionu (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko).

Priorita č. 3: Medializace Pirátů ve světě se zaměřením na Evropskou pirátskou stranu

Zlepšení PR a medializace pirátského hnutí po celém světě, s využitím pozice v mediální skupině předsednictva PP-EU a jejích využitelných kanálů.

Bývalé priority


Cíle zahraničního odboru platné od 1. srpna 2014 do května 2018

  • Kooperace s kanceláří europoslankyně Julie Reda v rozmezí celé agendy, dle našich kapacitních i odborných možností.
  • Zaměření Flagshipu na pirátské strany v zemích sousedních a centrální Evropě, s tendencí prohlubování spíše než rozšiřování vazeb.
  • Tvorba funkčního Mirroru s důrazem na komunikaci směrem dovnitř strany.

Cíle zahraničního odboru 1. 1. 2013 do dne konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2014

  • Vytvořit společný program pro eurovolby (Flagship)
  • Získat funkční kontakty na ostatní Pirátské strany (Flagship)
  • Pomáhat ostatním Pirátským stranám (Flagship)
  • Přednostně novým
  • Vytvářet obraz mezinárodního hnutí (Mirror & Babel)
  • Podobná kampaň ve více zemích
Navrhni úpravu