Mobirise

Pirátský Corona - Guide

Krize vyvolaná virem COVID-19 postavila všechny státy a vlády světa před dosud nepoznané výzvy. Nikdo nemá jasný recept na úspěch a zkouší se nejrůznější opatření. V Evropě je ale země, která podle různých zdravotnických parametrů krizi zatím zvládá nejlépe - Česká Republika. Česko má nejnižší smrtnost a zavedlo velmi brzy mnoho opatření, které teprve s velkou prodlevou jiné země zaváděli se zpožděním několika týdnů, nebo je dokonce zavádět teprve budou.

Lze za tyto úspěchy připsat zásluhu české vládě? Přinejlepším jen z části.

Situace v Česku byla počátkem března velmi chaotická. Vláda oznamovala přelomová a drastická opatření ze dne na den, i samotná pravidla krizového řízení se šila horkou jehlou. A ještě hůř - v první linii chyběly od začátku zdravotnické pomůcky, ačkoliv vláda v lednu ještě ujišťovala o opaku.  

V reakci na tento stav se mezi obyvatelstvem zvedla masivní vlna participace a dobrovolnictví. Už během prvního týdne krize se rozšířil hashtag #rouškyvšem. Pražská koalice (Piráti + Spojené síly) a radnice některých dalších měst zavedly od 16.3. iniciativně povinnost nosit roušky v MHD. Teprve pod tlakem veřejnosti vláda zavedla od 18.3. povinnost nosit roušky na veřejnosti. 


Jenže nastal další problém - nebyly roušky, ale ani ochranné obleky, respirátory, dokonce ani dostatek desinfekce. I zde se osvědčila solidární občanská společnost. Vznikly stovky, tisíce iniciativ od jednotlivých šičů a šiček, tiskařů a tiskařek, michačů a míchaček, až po celé podniky, které začaly produkovat roušky a další zdravotnické pomůcky. Zakrátko zvítězila občanská společnost tam, kde vláda selhala. 

Od počátku krize už uplynul více než měsíc a můžeme ukázat celému světu, od kterého jsme zatím opět oddělení hmatatelnými hranicemi, ty nejlepší projekty, které naše občanská společnost vyprodukovala.

Věříme, že se po nich dá sáhnout jako po inspiraci a návodech.


Roušky

Hashtag #rouskyvsem se na internetu objevil již v prvních březnových dnech poté, co začal být zřejmý rozsah nákazy v Itálii. Inspirací se staly země jako Jižní Korea a Taiwan s nízkými počty nakažených a mrtvých, a kde roušky tvoří část strategie boje s virem. Objevily se nejrůznější videa a návody na výrobu roušek, protože na trhu již počátkem března nebyly roušky dostupné.

Protože se očividně roušky v ČR osvědčily, vzniklo uskupení dobrovolníků, vědců a expertů pod jménem #Masks4All, které ve videích a na svých stránkách přesvědčují světovou veřejnost o výhodách všeobecného nošení roušek.

Výroba ochranných pomůcek

Nedostatek ochranných pomůcek představuje aktuálně stále celosvětový problém. Desetiletí trvající outsourcování výroby do Číny a jiných asijských zemí se nyní ukazuje být velmi nevýhodným. Protože evropské státy nejsou většinou schopné, v nejkratší době zavést domácí produkci v dostatečném objemu, musí soukromý sektor a dobrovolníci přijít s alternativami.

N-rouška je low-costová alternativa roušek. Jedná se o plastovou konstrukci na obličej, na kterou se připevňují obyčejné čtyřvrstvé papírové kapesníky, kterou se po použití lehce nahradí. Tento držák lze vytisknout pomocí 3D tiskárny, blueprint poskytuje tvůrce k nekomerčnímu použití, nejedná se však o open-source.

Open source ochranné štíty

https://www.prusa3d.cz/covid19/

V době širokého rozšíření 3D tiskáren i mezi malými firmami a soukromníky můžou tito velmi snadno suplovat nedostatečné zajištění pomůcek ze strany státu. I malý tiskař v garáži může být hrdinou!

Pro tyto hrdiny navrhla pražská ČVUT dohromady s firmou Prusa Research ochranný štít na obličej, který lze snadno vyrobit s libovolnou 3D tiskárnou.

Celý projekt funguje na bázi open-source, a je také lokalizován do hned několika jazyků.  

Jsou k dispozici také detailní instrukce k údržbě a dezinfekci štítů.
Firma také spustila koordinační web pro tiskaře štítů, kde se mohou navzájem propojovat.

Samovolně také vznikly skupiny na Facebooku, které dále přispívají k sesíťování výrobců štítů a jejich odběratelů, např. “3D tiskem proti COVID-19”

Štíty sice nejsou klasifikovány jako oficiální zdravotní pomůcka, jejich používání ale schválilo Ministerstvo zdravotnictví. V zahraničí je třeba se zkontaktovat s příslušnými úřady a poradit se o možnostech jejich užití.  

Respirátor RP-95

https://rp95.cz/cs/download 

I tento projekt vyvinula pražská ČVUT. Die RP-95 (celé označení CIIRC RP95-3D) překonávají v mnoha parametrech na trhu dostupné FFP3 respirátory.

Při dodržení výrobcem daných předpisů a postupů desinfekce lze tento respirátor díky výměnám filtrů používat opakovaně a je dokonce přenositelný mezi více osobami.

Vzhledem ke komplexnosti designu už ale není možné respiráto tisknou na libovolné tiskárně, nýbrž jen na tiskárnách s technologií MJF. Na rozdíl od štítů a roušek jsou tedy možnosti tisku omezeny a hodí se spíše pro etablované firmy s odpovídajícími přístroji.

Používání respirátorů je prozatím umožněno na území ČR po dobu tří měsíců.
Podklady k tisknutí jsou k dispozici bezplatně k nekomerčnímu využítí, nicméně pouze po předchozí registraci a pouze pro vlastníky tiskáren HP MultiJet Fusion typu 4200, 5200.  

Vytištěný respirátor je třeba doplnit o silikonové těsnění a gumičky, což po dohodě v ČR zajišťuje firma 3D Tech. V zahraničí si tiskaři musí dopracování zajistit sami. 

Logistika a Koordinace

Jednou z největších v boji proti Koronaviru je dostat ochranné pomůcky a pomoc ve správný čas na správné místo. Tomuto úkolu ale ještě ani stát, ani volný trh ještě zcela nedorostly. Zde může pomoci kreativní síla vědců, studentů i dobrovolníků!

Tato decentralizovaná, dobrovolnická platforma propojuje výrobce roušek a jiných ochranných pomůcek (respirátory, štíty) s institucemi a jedinci, kteří tyto pomůcky potřebují. Založit nové místo na mapě může kdokoliv, platforma jednotlivé nabídky a poptávky v zásadě nereguluje, pokud se nejedná o nabídky komerční. V principu lze však za pomůcky požadovat peníze, ale pouze na pokrytí ceny materiálu a zpracování.

Pro ty, kdo nejsou digital natives, nabízí platforma možnost zaslat parametry své nabídky/poptávky e-mailem.

Na základě Dámeroušky už vznikly sesterské projekty, založené na stejném principu a na stejné webové infrastruktuře, kterou poskytuje česká firma Mapotic.com.  

Mapa Pomoci

Projekt zřízený spolkem Miliony chvilek pro demokracii. Jde o jednoduchý filtr v Google Mapách, který umožňuje do mapy zanést iniciativy, instituce a jedince, kteří buď pomoc v krizi nabízejí, nebo potřebují.

Tento jednoduchý systém samozřejmě není dokonalý a nemůže se rovnat mnohem efektivnějším dobrovolnickým sítím, jaké jsou v některých státech zajišťované veřejnými institucemi. Tam, kde ale takovou koordinaci stát nezajišťuje, se jedná o elegantní řešení. 

Podpora lokální ekonomiky a společnosti

Kdyby Koronavirus ohrožoval jen naše zdraví, byl by stále největší současnou hrozbou lidstva. Bohužel následkem restriktivních opatření trpí naše ekonomiky stejně, jako naše zdravotnické systémy. Všude po světě je pak nejohroženější právě ona skupina, kterou každý politik rád prohlašuje za zdroj národního bohatství, tedy malé a střední podniky.

Tato hrozba se nevyhýbá ani rodinnému stříbru české kultury - pivovarům.  

Zachraňpivo.cz

Zachraňpivo.cz

Proto v České republice vznikla iniciativa Zachraňpivo.cz, kladoucí si za účel zachránit malé pivovary, které většinou nejsou s to, sami krizi přestát.

Během první výzvy fanoušci pivovarů skupovali již před krizí navařené pivo. Mnoho malých pivovarů totiž vaří nepasterovaná, nebo jen šetrně pasterovaná piva, která narozdil od produktů velkopivovarů nemají dlouhou trvanlivost. Tato piva jsou navíc k dostání spíše jen v hospodách (které jsou víceméně zavřené) a ve specializovaných pivních obchodech, které jsou zavřené zcela.

O kampani již informovaly sdělovací prostředky i v zahraničí, např. BBC.

Tato první část kampaně je již v podstatě uzavřená, během prvního měsíce akce skoupili zájemci miliony piv. Iniciátoři (kteří jsou sami vlastníci jednoho z minipivovarů) nyní vyzývají k objednávkám piva u pivovarů za účelem udržení jejich výroby.

Před podobnými výzvami stojí i mini-pivovary mimo Českou Republiku, ale také mnohá další specializovaná odvětví. Iniciativě a fantazii se meze nekladou. Každý může, dle svých možností, pomoci zachránit svoji oblíbenou tržní niku nebo oblíbené hobby tím, že je nenechá v krizi ve štychu.  

Finanční dobročinnost

 

Ekonomická pohroma způsobená koronavirem má ale i velmi osobní rozměr. Jednotlivé lidské osudy, které jsou od poloviny března postavené na hlavu. S výjimkou některých státních zaměstnanců, systémových branží a chytrých investorů v této situaci nějaké ztráty může vykázat téměř každý. Někteří jsou však krizí postižení natolik, že jejich životní situace je téměř bezvýchodná. Může jít prakticky o kohokoliv, od jedinců, přes rodiny až po živnostníky a malé firmy v obzvláště stižené branži.

Protože sociální síť zabezpečení v krizi bohužel není zcela bez děr, je i zde nutná svépomoc občanské společnosti, organizací, nebo i třeba politických stran. 

Pirátský Záchranný Kruh

 

Jedním takovým příkladem je Pirátský Záchranný Kruh v Pardubickém kraji. Jedná se o fond sloužící k finanční pomoci jednotlivcům, rodinám a drobným podnikatelům v tíživé životní situaci způsobené následky krize, stejně jako k podpoře občanských iniciativ a neziskových organizací zaměřených na pomoc potřebným.

Fond disponuje základním kapitálem 200 tisíc Kč od strany. Žádosti do 5 000 Kč se z fondu po schválení proplácejí přímo. Pro žádosti nad tuto částku budou správci organizovat peer to peer sbírky přímo pro vybrané konkrétní osoby, podnikatele nebo organizace.

Dary, které bude do sbírky posílat veřejnost, bude strana jednou násobit až do maximální výše 15 tisíc korun na jeden projekt. Sbírky bude strana vypisovat prostřednictvím platformy Znesnaze21 od Nadačního fondu pomoci.

Podrobné podmínky programu

Podobné fondy může založit kdokoliv - politická strana, nezisková organizace nebo prostě pár angažovaných sousedů. Hlavní myšlenkou je solidarita v době, kdy krize velmi asymetricky postihuje různé segmenty společnosti. V některých zemích samozřejmě již existuje hustá a vcelku spolehlivá síť takovýchto fondů. V takových případech není třeba znovu objevovat kolo a stačí pouze již existující fond podpořit.  

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU

 zo@pirati.cz